LA QUALITAT

QUI SOM
VISIÓ I MISSIÓ
PRODUCCIÓ
RECERCA I DESENVOLUPAMENT
LA QUALITAT
PUNTS DE VENDA
RECURSOS HUMANS
» TREBALLA AMB NOSALTRES
FLORMAR » LA QUALITAT

La Divisió de la Qualitat garanteix el respecte dels rígids estàndards qualitatius ISO 9001 i assegura any rere any la certificació a través del prestigiós Bureau Veritas (Certificate Number 196809).
A més de l’ens certificador BVQI la qualitat és quotidianament mesurada i apreciada per milers de consumidores que fan servir els productes Flormar, garantint la millor certificació existent.

Qualitat i seguretat són els objectius principals de Flormar. Cada fase de la producció és sotmesa a un estricte control: la adquisició de les matèries primes, la producció i la confecció són constantment verificades en totes les seves fases.

Les normes de qualitat s’apliquen en tots els nostres productes respectant la normativa internacional i són testats en laboratoris per assegurar el resultat.

La nostra política és contraria als tests en animals.

La qualitat és el principal paràmetre del que nosaltres diem satisfacció dels nostres clients. El nostre enfocament de qualitat comença amb els proveïdors i continua fins a quan el producte arriba a mans de les consumidores.

El sistema de garantía de la qualitat té un paper fonamental en el nostre treball que es distingeix pels següents aspectes:
Un laboratori d’RECERCA I DESENVOLUPAMENT i de Control de Qualitat Intern, autònom i equipat i que exten la seva pròpia activitat a cada procés d’elaboració i tractament.

» L’ús de maquinaria i instruments moderns i avançats.
» Sistemes i processos de treball certificats i amb personal expert i qualificat
» Documentació i certificació actualitzada dels sistemes i dels processos adoptats
» La creació, la producció i el control de tots els nostres productes
» Un servei logístic modern, eficaç i monitoritzat
» El complet respecte de les lleis i de les normatives internacionals de desenvolupament, producció, embalatge i rastreig en el sector de la cosmètica
» La garantia d’elevats nivells de seguretat, d’higiene i de control en totes les fases
» Una política de garantia del producte, que garanteix la presa de consideració de preguntes o dubtes sobre qualitat i toleràncies

POLÍTICA DE LA QUALITAT
» Proporcionar productes d’elevada qualitat i estàndard en el temps per a assegurar la satisfacció dels nostres clients i augmentar la fidelització
» Respectar les normes de qualitat legals i internes amb l’objectivo de millorar constantment la eficàcia dels nostres productes i el resultat sobre la pell
» Tenir sempre en ment la nostra responsabilitat i les nostres obligacions cap els nostres clients, els nostres empleats, proveïdors, col•laboradors, etc. 
» Escollir sempre els proveïdors més avançats i innovadors, que respecten els estàndards de qualitat i capaços de millorar constantment
» Assegurar que totes les activitats es realitzin amb gran responsabilitat social i amb respecte cap al medi ambient.

 

 

Copyright © 1998-2014 Flormar.com | All rights reserved